Thursday, July 14, 2011

Karya Terbaru iaitu Tulisan Khat Di atas Papan Akrilik


Wa Rabbuka al-Ghaniyy Zu al-Rahmah
(bersaiz 2 kaki kali 2 kaki)
Bermaksud :
"Dan Tuhanmu yang Maha Kaya yang memiliki kasih sayang"SubhanaLLAH al-'Azim
(bersaiz 1 kaki kali 2 kaki)
Bermaksud :
""Maha suci ALLAH yang maha agung"Zu al-Jalal Wa al-Ikram
(bersaiz 2 kaki kali 2 kaki)
Bermaksud :
" ALLAH Yang mempunyai Keagungan dan Kemuliaan"

No comments:

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...